Inschrijven
Stuur een e-mail, en je ontvangt de betaalinfo en de voorwaarden. Zie de contact-link onder aan deze pagina

Na ontvangst van de entreekosten, krijg je het wachtwoordbeveiligde stappenplan, en zolang de voorraad strekt:

Zwanen paren bij het leven

Vanwege o.a. de inleving en het herscheppende aspect is dit boekje ook voor literair vertalers zeer nuttig.

Weblog Bartho Kriek 

 

 

 

 

 

 

Het moet vanzelf gaan

Cursus literair vertalen als herscheppende kunst

Waarom deze cursus?

Omdat hij in twee opzichten uniek is:

  1. Vanwege het uitgangspunt: literair vertalen als herscheppende kunst
  2. Omdat het een cursus-op-afstand is, dus zelfstandig te doen, waar en wanneer je maar wilt

Beginners met talent en een goede kennis van de brontaal (voorlopig alleen Engels) kunnen met deze cursus een goede start maken als literair vertaler.

Deze cursus kan ook van pas komen voor degenen die ambachtelijk onderlegd zijn maar (nog) meer de kant op willen van literair vertalen als herscheppende kunst.

De cursus is goed bruikbaar als opstap naar een van de bestaande uitgebreidere opleidingen. Het is goed om te bedenken dat zoiets als een volleerd literair vertaler niet bestaat: je zult je hele vertaalleven moeten (en moeten willen) blijven leren.

Wil je weten of je talent voor literair vertalen hebt dan kan dit opstel je mogelijk helpen: http://wp.me/p351Ow-hu.

Cursusdetails

De kosten (prijzen zijn ex btw)

Aan te schaffen:

ITV Hogeschool
Cursisten die de minor literair vertalen Engels bij ITV Hogeschool gevolgd hebben, ontvangen, als de cursus met voldoende resultaat afgesloten is, een door ITV Hogeschool erkend certificaat ter waarde van 15 EC. De studiebelasting komt neer op ongeveer 25 uur per week.
ITV Hogeschool

Expertisecentrum Literair Vertalen
Na de cursus kun je bij het ELV terecht voor informatie over aanvullende cursussen en bemiddeling voor een mentoraat. Om voor een mentoraat in aanmerking te komen dien je wél een contract voor een literair werk te hebben.
Expertisecentrum Literair Vertalen

Meer over de cursus
Voor een cursus-op-afstand als deze moet je goed zelfstandig kunnen werken. Je leidsman is het stappenplan, de drie feedbacks houden je op de goede weg, en samenwerking via de discussiegroep kan een enorme steun en stimulans zijn.

Je kiest zelf aan de hand van het stappenplan de drie teksten die jij gaat vertalen. Dat gebeurt op grond van je affiniteit ermee, want zonder grote affiniteit is echt literair vertalen immers onmogelijk. Alles in het stappenplan en de begeleidende literatuur is erop gericht je middels een optimale methode te leren vertalen als herscheppend literair kunstenaar, inclusief ambachtelijke vaardigheden.

Feedback 1, aan het eind van module 1, is bij de entreekosten inbegrepen. De vergoeding voor feedback 2 en feedback 3 plus eindgesprek betaal je pas als je zover bent. Feedback kan verder o.a. verkregen worden door samenwerking via de discussiegroep. Het stappenplan adviseert dit aangaande.

De cursusduur is uiteraard afhankelijk van de eigen werkzaamheid. In het begin zul je meer tijd kwijt zijn aan het bestuderen van de literatuur, later meer aan het vertalen zelf. Het stappenplan geeft de optimale weg aan. Je dient je studie- en oefenuren zoveel mogelijk te spreiden over de week.

De maximum duur is vier maanden per module. Dit is omdat leerprocessen verzanden als ze te lang gerekt worden. Als je door een geval van overmacht niet aan deze eis kunt voldoen, kunnen we bekijken of een uitzondering mogelijk is.

Over het ontstaan van de cursus en de aanpak
Het idee voor deze uitgebreide cursus literair vertalen ontstond tijdens minoren literair vertalen die ik vier en drie jaar geleden aan ITV-Hogeschool gaf. Uitgangspunten en methode bleken zo succesvol dat ik niet lang na die minoren het plan opvatte een uitgebreide cursus-op-afstand te maken met vergelijkbare uitgangspunten, maar, omdat dat bij een grotere cursus immers kan, inclusief focus op ieders specifieke talent en affiniteit, en met nog meer aandacht voor de inleving en het herscheppende aspect.

Ik begon al in 2013 diverse opstellen voor deze cursus te schrijven, o.a. ambachtelijk getinte, want elke kunst, dus ook literair vertalen, heeft ambachtelijke kanten. Allerlei verfijningen en verbeteringen bleken mogelijk, waardoor deze cursus verder en meer onderbouwd dan genoemde minor voert op de weg naar literair vertalen als herscheppende kunst.

De cursisten volgen zoveel mogelijk wat ik de ‘natuurmethode’ noem, zoals beschreven in o.a. 'Optimale overgave aan het onbewuste' op mijn weblog, en doorlopen elk hun geheel eigen, individuele leerproces. Literatuur en regels dienen niet geleerd, maar uitsluitend begrepen en passief onthouden te worden - als mogelijkheden, controlemiddelen en reminders.

Ik verwacht dat het met deze cursus voor degenen met talent voor literair vertalen bij uitstek mogelijk wordt uit te groeien tot waarlijk herscheppend literair vertaler.

Literair vertalen en het intellectuele misverstand
Literair vertalen is vroeger behandeld en onderwezen als wetenschap, daarnaast, en tot op heden nog steeds, als in de eerste plaats een vak of ambacht. Ten onrechte, mijns inziens, want literair vertalen is in de eerste plaats een herscheppende kunst. Meer hierover kun je op mijn weblog lezen in het opstel 'Literair vertalen en het intellectuele misverstand'.

Onderwijs-op-afstand versus groepsonderwijs
Voordelen van groepsonderwijs zijn het directe contact met docenten, de mogelijkheid kennis rechtstreeks over te dragen en het samen leren met anderen, al of niet in subgroepjes.

Voordelen van onderwijs-op-afstand zijn dat je het kunt volgen waar en wanneer je maar wilt. Een goed stappenplan is dan uiteraard essentieel. Samenwerking en uitwisseling van bestanden is mogelijk via een discussiegroep. Nadelen van onderwijs-op-afstand zijn dat cursisten zich soms niet aan het stappenplan houden of het zelfstandig werken niet aankunnen.

B.K.Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!