Laozi, Daodejing

Laozi, Daodejing, Boek van de Weg en de Kracht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laozi, Daodejing - Boek van de Weg en de Kracht
vertaling Bartho Kriek

Verschenen bij uitgeverij Atlas, 2010

De Daodejing is een van de kleinste werkelijk grote werken van de wereldliteratuur en basisboek van het taoïsme, dat hier vooral bekend is van het populaire tai chi. Al vele eeuwen oefenen deze amper honderd pagina's een enorme invloed uit op de westerse cultuur. De Daodejing is een mengeling van pragmatisme en mystiek, vol paradoxen en ogenschijnlijke ongerijmdheden. Om de Daodejing te doorgronden dient de lezer hem te ontdekken en te verwerken, te vergelijken met hoe men een dichter leest.

Waarom deze vertaling? Er waren in Nederland twee soorten vertalingen: ten eerste die van enthousiaste geïnteresseerden die vaak grote aantallen vertalingen gebruiken voor hun vaak fraaie Nederlandse versie, ten tweede de vertalingen van sinologen, met uitgebreide aantekeningen en toelichtingen, die niet zozeer gelezen als wel bestudeerd dienen te worden.

Vertaler/auteur Bartho Kriek las al jaren allerlei verschillende vertalingen, en heeft nu uit het klassiek Chinees en een beperkt aantal Engelse en Nederlandse teksten de vertaling gemaakt die hij aldoor miste, een die de mystiek, de raadselachtigheid en de paradoxen zoveel mogelijk intact laat en de lezer niet uitnodigt tot studie maar tot mijmeren, tot ontdekken en verwerken.

De Daodejing kan met principes als niet-forceren een mens zijn leven veranderen. Het kan helpen de natuurlijkheid te hervinden waarmee het mogelijk is vanzelf te leren, vanzelf te werken, vanzelf een kind op te voeden, vanzelf te schrijven, schilderen of beeldhouwen. Het taoisme van de Daodejing wordt al veel toegepast om bedrijven gezond te maken, vastlopende processen vlot te trekken, en men zou willen dat het door de politiek gebruikt zou worden om de besluitvorming te filteren, want

Als de regering scherpziend is,
Is het volk vol gebreken.

ofwel: als je overal scherp op gaat toezien, worden de mensen berekenend en verlies je veel, vaak meer dan je erbij wint.

Deze Daodejing een boekje om bij je te dragen, om jezelf te hervinden, om het niet-forceren mee te beoefenen, om je natuurlijkheid terug te krijgen.

Met nawoord en verantwoording, en helemaal achterin, dus makkelijk te raadplegen, een begrippenlijst.* * *