Over
Het ijzeren hedenRecensie 'De Morgen'
Fragment
Motto
Citaten

 

 

 

 

 

Fragment Het ijzeren heden

'Het valt me op dat er op de basten een glans ligt. Ik bespeur een vaag, knipperend schijnsel dat tussen de stammen en takken door dringt. Mijn verwondering verdwijnt pas als ik opsta en verder loop. Links van me zie ik de kolk, rimpelend in de zon, met eenden en twee zwanen.

Men kan zich voorstellen dat die zwanen een tijdje terug samen voor de beslotenheid van deze vijver hebben gekozen. De waardigheid waarmee ze hier ronddrijven lijkt in tegenspraak te zijn met de geringe afmetingen van hun woonomgeving. Is hier wel voldoende voedsel voor ze? Hoe moeten ze hier vandaan vliegen? Kunnen jonge zwanen hier leren vliegen? Ik denk me in hoe het zou zijn als ik zwaan was en hier ronddreef zoals zij nu doen. Meteen ril ik van benauwenis.

Ik mijmer over hoe het zou zijn om als bulletje hier de eendjes te voeren. Met witbrood dat nog niet oud is, zo kan ik me voorstellen. Je kraait het uit terwijl steeds meer gele snavels klepperend het brood uit je handen grissen. Nieuwkomers trekken schuimende V's in het water, de punten naar je toe gericht. Je neemt een hap van dat brood dat wel heel lekker moet zijn als het zo fel door zoveel wezens wordt begeerd. En dan dringt er van ergens tussen al die snavels iets onaangenaams tot je door, iets dat je kent als au. Pijn in je vingers en pijn in je lip. Het begint te prikken achter je ogen. Brood valt op de grond, vogellijven verdringen zich rondom je. Je huilt en huilt, bent alleen nog gehuil. In je ooghoek is hatelijk gelach. En dan zijn er twee handen met lange vingers en snavelachtige nagels. Ze zijn sterk genoeg om je van de grond te tillen, almaar verder omhoog, tussen de vogellijven vandaan. Je gehuil stokt, en wazig zwieren een mollig meisje en een lachende jongen door je blikveld, en terwijl je nog schokschoudert is er de naar bloemen geurende wang en de langwerpige kin, en de warmte van die geamuseerde stem, die me ook nu omhelst en omhult.'

Het ijzeren heden, p. 74

* * *


Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!