Ondertitelaars intern opleiden of uitbesteden?

In 1999 werd ik hoofdredacteur bij het toen beginnende Broadcast Text Amsterdam, en begon meteen ook ondertitelaars op te leiden. Tientallen mensen leidde ik op en werkte ik in. Velen vielen vroeg of laat af en gingen andere dingen doen dan ondertitelen.

Mijn ondertitelcursus is uit die periode voortgekomen, en die maakt dat de situatie nu een heel andere is. Een ondertitelbedrijf heeft nu een keus: op kantoor opleiden of de opleiding laten verzorgen via de cursus-op-afstand die zijn waarde heeft bewezen.

De nadelen van een test

Je kunt natuurlijk een goede test maken en streng selecteren bij het binnenhalen van ondertitelaars-in-spe, maar dit heeft toch nog nadelen. Een test kan uitstekend uitsluitsel geven over vaardigheden, maar veel minder over aanleg voor en affiniteit met het ondertitelvak, en over zaken als toewijding, concentratievermogen, geduld. Pas na langere tijd kom je erachter of gegadigden over die eigenschappen en kwaliteiten beschikken. Hierdoor komt het dat een test latere afvallers dus niet voorkomt. En afvallers zijn investeringen die je kwijt bent.

Een cursus-op-afstand als ultieme test

In plaats van mensen op kantoor in te werken en op te leiden, is er de mogelijkheid ze een cursus-op-afstand te laten doen, bijvoorbeeld onze cursus. Bij een cursus-op-afstand springen een paar voordelen in het oog: je weet als bedrijf precies waar je aan toe bent qua kosten, die ook veel lager uitvallen. En:  je investeert niet extra in zwakke broeders of zusters die later extra kans lopen af te vallen. Beschouw je zo’n cursus als test dan lijken de voordelen helemaal evident.

Uiteraard is elk geval anders, maar elk bedrijf dat meer dan 2 ondertitelaars wil gaan opleiden, doet er goed aan dit document te benutten en aan de hand ervan een eigen rekenvoorbeeld te maken alvorens te beslissen.

Het rekenvoorbeeld

Ik heb voor de vergelijking opleiding-intern / cursus-op-afstand gekozen voor een duur van 3 maanden en voor 10 leerlingen, dit om de verschillen goed te laten uitkomen. Bij 10 leerlingen is het ook redelijk om bij opleiding-intern te rekenen met één redacteur/begeleider full-time. Ik ben er verder van uitgegaan dat de leerlingen 20 uur per week op kantoor begeleid komen oefenen en geen honorarium ontvangen.

 De diverse kosten bij opleiding-intern:

 • Begeleider/redacteur € 35,- per uur
 • Leerlingen:                         geen honorarium
 • Overige kosten (niet meegerekend)
  • apparatuur
  • werkplekken
  • koffie/thee
  • uren die het management eraan kwijt is

 De kosten  van de cursus-op-afstand:

10 x € 300,- euro (inclusief drie strategische feedbacks door onze expert).

Rekenvoorbeeld
Conclusie bij dit rekenvoorbeeld

Verreweg de meest effectieve oplossing, die het meeste kosten en moeite bespaart en het beste rendemen oplevert, is de cursus-op-afstand.

De voornaamste oorzaken hiervan lijken te zijn:

 • het uitgekiende cursusmateriaal
 • de feedbacks op momenten dat het ertoe doet
 • de ervaring en effectiviteit van de feedbackgever
 • de zelfwerkzaamheid van de leerlingen
 • de geringere investering in latere afvallers.

B.K.