Laozi, Daodejing, 81 fragmenten

De eerste regels én meer van Laozi, Daodejing
Laozi, Daodejing (Tao-Te-Tjing) - Bartho Kriek
Laozi, Daodejing – herziene editie 2018, Synthese
Het boek van de Weg en de Kracht

Inhoud

meer/minder

3            Bij wijze van inleiding

4            De Weg

42          De Kracht

87          Nawoord

93          Toelichting op de vertaling

97          Literatuur

98          Over de vertaler

99          Eerste regels

102        Begrippen

 

Bij wijze van inleiding

meer/minder
Lezen van de Daodejing om snel klaarheid te krijgen, werkt averechts – de  Daodejing zal je dan ontgaan. Neem het begrip ‘wu-wei’, niet-doen. Als je als lezer dit begrip zoals het expliciet en impliciet aan de orde komt in onder andere de hoofdstukken 2, 3, 10, 27, 37, 38, 43, 47, 48, 51, 53, 57, 63, 64, 74, 80 en 81 goed tot je hebt laten doordringen, begin je een idee te krijgen van wat er wordt bedoeld. En daarna kun je het misschien gaan toepassen en meer dingen vanzelf laten gebeuren door aansluiting te vinden bij het natuurlijke en minder te forceren. Zo schrijft een goed schrijver een boek, zo voedt een goede ouder een kind op – als vanzelf, zoals de Weg, zonder te ‘doen’.

De Daodejing is overal een samenspel van de allemaal min of meer met elkaar verweven hoofdstukken. Een van de redenen dat hij ondoorgrondelijk lijkt, is het feit dat de 81 hoofdstukken hun volle betekenis pas prijsgeven als ze allemaal worden meegenomen in de interpretatie. Ons bewuste brein is tot zo’n tour de force niet in staat, maar ons onbewuste kan dat wel. Als we de Daodejing maar blijven lezen, elke dag een beetje, een hoofdstukje in tram, bus, trein, vliegtuig, wachtkamer, zoals je een filosofisch getinte dichtbundel zou lezen, dan dringen we geleidelijk door in de Daodejing en raken we ervan doordrongen.

 

De Weg

I

De Weg waarover je kunt spreken, is niet de eeuwige Weg,

De Weg waarover je kunt spreken, is niet de eeuwige Weg,

de naam die je kunt noemen, is niet de eeuwige naam.

naamloos is het begin van hemel en aarde,

benaamd is de moeder van de tienduizend dingen.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

II

Als iedereen het mooie ziet als mooi, ontstaat lelijk,

Als iedereen het mooie ziet als mooi, ontstaat lelijk,

als iedereen het goede ziet als goed, ontstaat slecht.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

III

Eer niet de eerbiedwaardigen, en de mensen gaan niet wedijveren.

Eer niet de eerbiedwaardigen, en de mensen gaan niet wedijveren.

Hecht geen waarde aan moeilijk te verkrijgen zaken, en de mensen worden geen dieven.

Toon niet wat begeerlijk is, en de harten van de mensen raken niet in verwarring.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

IV

De Weg is leeg, en toch put gebruik hem niet uit.

De Weg is leeg, en toch put gebruik hem niet uit.

Zo diep, als de voorvader van de tienduizend dingen.

 

Hij maakt bot wat scherp is,

ontwart wat verwikkeld is,

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

V

Hemel en aarde zijn niet medemenselijk,

Hemel en aarde zijn niet medemenselijk,

ze beschouwen de tienduizend dingen als strohonden.

De wijze is niet medemenselijk,

hij beschouwt de mensen als strohonden.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

VI

De dalgeest sterft nooit,

De dalgeest sterft nooit,

dat heet het mysterieus vrouwelijke.

De poort van het mysterieus vrouwelijke,

dat heet de wortel van hemel en aarde.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

VII

De hemel is eeuwig en de aarde duurt lang.

De hemel is eeuwig en de aarde duurt lang.

De oorzaak waardoor hemel en aarde eeuwig zijn en lang duren,

is dat ze niet voor zichzelf leven.

Daardoor kunnen ze eeuwig zijn en lang duren.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

VIII

Het hoogste goed is als water.

Het hoogste goed is als water.

Water is de tienduizend dingen van nut en strijdt niet,

het verblijft op de plaats die het volk verafschuwt,

daarom staat het dicht bij de Weg.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

IX

Vasthouden en vullen is niet zo goed als stoppen.

Vasthouden en vullen is niet zo goed als stoppen.

Blijf slijpen, en de scherpte blijft niet lang behouden.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

X

Het onderhouden van de ziel en het omhelzen van het Ene, kan dat zonder ze te verliezen?

Het onderhouden van de ziel en het omhelzen van het Ene, kan dat zonder ze te verliezen?

Als je de levenskracht concentreert in het zachte, kun je dan worden als een zuigeling?

De inwendige spiegel schoonmaken, kan dat zo dat er geen vlek op achterblijft?

De mensen liefhebben en de staat besturen, kan dat met niet-doen?

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XI

Dertig spaken delen één naaf,

Dertig spaken delen één naaf,

er niet is, maakt de wagen bruikbaar.

Van klei kneedt men vaten,

wat er niet is, maakt de vaten bruikbaar.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XII

De vijf kleuren maken het oog van de mens blind.

De vijf kleuren maken het oog van de mens blind.

De vijf tonen maken het oor van de mens doof.

De vijf smaken bederven de mens zijn smaak.

Rennen en jagen brengen het hart van de mens op hol.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XIII

Gunst en ongenade zijn schrikwekkend,

Gunst en ongenade zijn schrikwekkend,

waardeer groot onheil als het eigen lichaam.

Wat betekent ‘gunst en ongenade zijn schrikwekkend’?

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XIV

We kijken ernaar maar zien het niet,

We kijken ernaar maar zien het niet,

dat noemen we ‘het onzichtbare’.

We luisteren ernaar maar horen het niet,

dat noemen we ‘het onhoorbare’.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XV

In de oudheid waren de meesters van de Weg subtiel, wonderbaarlijk en mysterieus in hun begrip,

In de oudheid waren de meesters van de Weg subtiel, wonderbaarlijk en mysterieus in hun begrip,

te diepzinnig om ze te kennen.

En omdat ze niet te kennen zijn,

kun je ze alleen bij benadering beschrijven:

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XVI

Ik bereik de uiterste leegheid en bewaar ernstig de stilheid,

Ik bereik de uiterste leegheid en bewaar ernstig de stilheid,

de tienduizend dingen verschijnen tezamen,

en ik aanschouw hun terugkeer.

Immers, de dingen komen tot bloei,

en daarna keert elk terug naar zijn wortel.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XVII

Bij de allerhoogste heersers weten de onderdanen van hun bestaan.

Bij de allerhoogste heersers weten de onderdanen van hun bestaan.

Die daaronder zijn geliefd en worden geprezen,

die daaronder worden gevreesd,

die daaronder bespot.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XVIII

Waar de grote Weg in onbruik raakt,

Waar de grote Weg in onbruik raakt,

ontstaan medemenselijkheid en gerechtigheid.

Waar begrip en kennis verschijnen,

ontstaat grote onnatuurlijkheid.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XIX

Ban wijsheid uit, verwerp kennis,

Ban wijsheid uit, verwerp kennis,

en het volk zal honderdvoudig profiteren.

Ban medemenselijkheid uit, verwerp gerechtigheid,

en het volk zal de kinderplicht en de ouderliefde hervinden.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XX

Wat is het verschil tussen ‘ja’ en ‘jawel’?

Wat is het verschil tussen ‘ja’ en ‘jawel’?

Wat is het onderscheid tussen goed en kwaad?

Wat anderen vrezen, moet je vrezen.

Zo grenzeloos, er komt geen eind aan!

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XXI

De eigenschap grote Kracht komt uitsluitend voort uit de Weg.

De eigenschap grote Kracht komt uitsluitend voort uit de Weg.

De Weg is iets volstrekt vaags en ongrijpbaars.

Ontastbaar en vaag, omvat hij toch vormen,

vaag en ontastbaar, omvat hij toch dingen.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XXII

Wat meegeeft, blijft heel,

Wat meegeeft, blijft heel,

wat buigt, blijft recht,

wat hol is, wordt vol,

wat oud is, wordt nieuw,

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XXIII

Zuinigheid met woorden is natuurlijk.

Zuinigheid met woorden is natuurlijk.

Een wervelwind duurt ook geen hele morgen,

een stortbui duurt geen hele dag.

Wie maakt ze? Hemel en aarde.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XXIV

Op de tenen kun je niet staan,

Op de tenen kun je niet staan,

wijdbeens kun je niet lopen.

Wie zichzelf toont, is niet lichtend,

wie zichzelf bevestigt, valt niet op,

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XXV

Er is iets gevormd uit chaos,

Er is iets gevormd uit chaos,

dat al voor hemel en aarde ontstond.

Het is stil en leeg, het staat op zichzelf en verandert niet,

het komt overal en loopt nooit gevaar.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XXVI

Het zware is de wortel van het lichte,

Het zware is de wortel van het lichte,

stilheid is heer van de onrust.

 

Zo zal de edelman die de hele dag reist zich niet van zijn bagagewagen verwijderen,

alleen binnen muren met uitkijktorens zal hij vrij van zorgen rusten.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XXVII

De goede reiziger laat geen spoor achter,

De goede reiziger laat geen spoor achter,

de goede spreker zegt geen woord verkeerd,

de goede rekenaar gebruikt geen telraam.

Wie goed kan sluiten gebruikt geen grendel, en toch gaat openen niet.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XXVIII

Wie het mannelijke kent,

Wie het mannelijke kent,

maar zich richt naar het vrouwelijke,

is een beek voor alles onder de hemel.

Wie een beek is voor alles onder de hemel,

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XXIX

Wie de wereld willen grijpen om die te veranderen,

Wie de wereld willen grijpen om die te veranderen,

ik heb gezien dat zij daarin niet slagen.

De wereld is een heilig vat en kan niet worden veranderd.

Wie hem wil veranderen, bederft hem,

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XXX

Wie een heerser volgens de Weg bijstaat,

Wie een heerser volgens de Weg bijstaat,

dwingt de wereld niet met geweld van wapens.

Dat keert zich al gauw tegen hemzelf.

Waar legers bivakkeren, groeien distels en doornen.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XXXI

Wapens zijn werktuigen van onheil die alle mensen tegenstaan,

Wapens zijn werktuigen van onheil die alle mensen tegenstaan,

daarom houdt wie de Weg heeft zich er niet mee op.

Thuis beschouwt de edelman links als de ereplaats,

te velde beschouwt hij rechts als de ereplaats.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XXXII

De Weg is eeuwig naamloos.

De Weg is eeuwig naamloos.

Hoewel hij in zijn eenvoud klein is,

kan niemand ter wereld hem tot onderdaan maken.

Als leenheren en koningen eraan kunnen vasthouden,

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XXXIII

Wie anderen kent, is wijs,

Wie anderen kent, is wijs,

meer/minder

wie zichzelf kent, is verlicht.

Wie anderen overwint, heeft kracht,

wie zichzelf overwint, is sterk.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XXXIV

De grote Weg gaat overal, naar links en naar rechts.

De grote Weg gaat overal, naar links en naar rechts.

De tienduizend dingen hebben hem nodig om te leven en hij verlaat ze niet.

Hij vervult zijn taak maar verwacht geen verdienste.

Hij kleedt en voedt de tienduizend dingen en gedraagt zich niet als hun meester.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XXXV

Wie vasthoudt aan het grote beeld,

Wie vasthoudt aan het grote beeld,

alles onder de hemel komt tot hem.

Zij die tot hem komen, lijden geen schade,

maar vinden grote veiligheid en vrede.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XXXVI

Wil je iets laten krimpen,

Wil je iets laten krimpen,

dan moet je het eerst uitrekken.

Wil je iets verzwakken,

dan moet je het eerst versterken.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XXXVII

De Weg doet nooit, en toch blijft er niets ongedaan.

De Weg doet nooit, en toch blijft er niets ongedaan.

Als leenheren en koningen zich eraan kunnen vasthouden,

zullen de tienduizend dingen vanzelf veranderen.

Als tijdens het veranderen begeerten zouden opkomen,

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

 

De Kracht

XXXVIII

Hoge Kracht hecht niet aan Kracht, daarom heeft hij Kracht.

Hoge Kracht hecht niet aan Kracht, daarom heeft hij Kracht.

Lage Kracht laat de Kracht nooit los, daarom heeft hij geen Kracht.

 

Hoge Kracht doet niet, en zonder bedoeling.

Lage Kracht doet, en met bedoeling.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XXXIX

Dezen verkregen in het verleden het Ene:

Dezen verkregen in het verleden het Ene:

de hemel verkreeg het Ene en werd helder,

de aarde verkreeg het Ene en werd rustig,

de geesten verkregen het Ene en werden goddelijk,

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XL

Terugkeer is de beweging van de Weg,

Terugkeer is de beweging van de Weg,

zwakheid is het middel van de Weg.

Alles onder de hemel ontstaat uit het zijnde,

het zijnde ontstaat uit het niets.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XLI

Als de hoogste mensen over de Weg horen, beoefenen ze die vol ijver.

Als de hoogste mensen over de Weg horen, beoefenen ze die vol ijver.

Als middelmatige mensen over de Weg horen, geloven ze er half in.

Als de laagste mensen over de Weg horen, lachen ze er hard om.

Als ze er niet om lachten, zou hij niet als Weg kunnen worden beschouwd.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XLII

De Weg baart het Ene,

De Weg baart het Ene,

het Ene baart de twee,

de twee baren de drie,

de drie baren de tienduizend dingen.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XLIII

Het zachtste in de wereld overweldigt het hardste in de wereld .

Het zachtste in de wereld overweldigt het hardste in de wereld .

Zonder vastheid komt het waar geen ruimte is.

Daardoor ken ik het voordeel van niet-doen.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XLIV

Roem of je leven, wat is het dierbaarst?

Roem of je leven, wat is het dierbaarst?

Je leven of bezittingen, wat is het meest waard?

Winst of verlies, wat is de grootste last?

Daarom: wie veel wensen heeft, zal veel verkwisten,

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XLV

Grote volmaaktheid lijkt onvolmaakt,

Grote volmaaktheid lijkt onvolmaakt,

maar gebruik verslijt haar niet.

Grote volheid lijkt leeg,

maar gebruik put haar niet uit.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XLVI

Als de wereld de Weg bezit, gebruikt men renpaarden voor hun mest.

Als de wereld de Weg bezit, gebruikt men renpaarden voor hun mest.

Als de wereld de Weg niet bezit, fokt men oorlogspaarden buiten de stadsmuren.

 

Er is geen groter onheil dan te veel dingen begeren.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XLVII

Zonder de deur uit te gaan,

Zonder de deur uit te gaan,

kun je de hele wereld kennen.

Zonder uit het raam te kijken,

kun je de Weg van de hemel zien.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XLVIII

Wie aan studie doet, wordt elke dag meer.

Wie aan studie doet, wordt elke dag meer.

Wie de Weg beoefent, wordt elke dag minder,

almaar minder en minder,

tot niet-doen wordt bereikt.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

XLIX

De wijze heeft geen onveranderlijk hart,

De wijze heeft geen onveranderlijk hart,

hij beschouwt het hart van het volk als het zijne.

Wie goed zijn, behandel ik als goed,

wie niet goed zijn, behandel ik ook als goed.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

L

Men verschijnt in het leven en verdwijnt in de dood.

Men verschijnt in het leven en verdwijnt in de dood.

Drie van de tien zijn dienaren van het leven,

drie van de tien zijn dienaren van de dood,

en die hun leven onderhouden en daardoor naar het dodenrijk gaan zijn er ook drie.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

LI

De Weg geeft ze leven,

De Weg geeft ze leven,

de Kracht voedt ze,

de stof geeft ze vorm,

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

LII

Alles onder de hemel heeft een begin

Alles onder de hemel heeft een begin

dat te beschouwen is als de moeder van alles onder de hemel.

Als je de moeder kent,

kun je de kinderen leren kennen.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

LIII

Als ik met ook maar enige wijsheid de grote Weg bewandelde, zou ik slechts bang zijn af te dwalen.

Als ik met ook maar enige wijsheid de grote Weg bewandelde, zou ik slechts bang zijn af te dwalen.

De grote Weg is erg vlak, maar de mensen houden van zijpaden.

 

Als het hof erg schoon is,

de velden erg vol onkruid staan,

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

LIV

Wat goed geplant is, wordt niet uitgerukt,

Wat goed geplant is, wordt niet uitgerukt,

wat stevig wordt vastgehouden, raak je niet kwijt.

Zo komt aan de offers van zoons en kleinzoons geen einde.

 

Beoefen hem in je persoon, en je Kracht wordt echt.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

LV

Wie Kracht in overvloed bezit, is als een pasgeborene.

Wie Kracht in overvloed bezit, is als een pasgeborene.

Giftige insecten steken hem niet,

wilde dieren grijpen hem niet,

roofvogels storten zich niet op hem.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

LVI

Wie weet, spreekt niet,

Wie weet, spreekt niet,

Wie spreekt, weet niet.

 

Doe je mond dicht,

sluit je poorten,

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

LVII

Met rechtlijnigheid bestuur je een staat,

Met rechtlijnigheid bestuur je een staat,

met listigheid voer je oorlogen,

met niet-handelen verwerf je het rijk.

Hoe ik weet dat dat zo is? Hierdoor.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

LVIII

Als de regering nonchalant is,

Als de regering nonchalant is,

is het volk oprecht.

Als de regering nauwlettend is,

is het volk vol gebreken.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

LIX

Bij het besturen van de mensen en het dienen van de hemel gaat er niets boven matigheid.

Bij het besturen van de mensen en het dienen van de hemel gaat er niets boven matigheid.

Alleen door je te matigen kun je vroeg beginnen.

Vroeg beginnen betekent overvloedig Kracht vergaren.

Met overvloedig vergaarde Kracht is er niets wat je niet kunt.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

LX

Een grote staat besturen is als het koken van een kleine vis.

Een grote staat besturen is als het koken van een kleine vis.

 

Als de wereld volgens de Weg wordt bestuurd, zullen de geesten geen bovennatuurlijke krachten hebben.

Niet dat de geesten geen krachten hebben, maar ze zullen de mensen met hun krachten geen kwaad doen.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

LXI

Een grote staat is als een benedenloop,

Een grote staat is als een benedenloop,

het verzamelpunt van de wereld,

het vrouwelijke van de wereld.

Het vrouwelijke overwint het mannelijke altijd met stilheid,

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

LXII

De Weg is de bewaarplaats voor de tienduizend dingen,

De Weg is de bewaarplaats voor de tienduizend dingen,

een schat voor de goeden, een toevlucht voor de niet-goeden.

 

Met mooie woorden kun je aanzien kopen,

met mooi gedrag kun je boven anderen komen.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

LXIII

Doe zonder te doen,

 

handel zonder te handelen,

proef zonder te proeven,

beschouw het kleine als groot,

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

LXIV

Wat in rust is, laat zich makkelijk vasthouden,

Wat in rust is, laat zich makkelijk vasthouden,

waar nog geen teken van is, laat zich makkelijk voorkomen,

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

LXV

Zij die in de oudheid goed waren in het beoefenen van de Weg

Zij die in de oudheid goed waren in het beoefenen van de Weg

verlichtten het volk er niet mee, maar hielden het dom.

Het volk is moeilijk te besturen als het te veel kennis bezit.

Daarom: wie een staat met kennis bestuurt,

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

LXVI

De rivier en de zee kunnen koningen van de honderd dalen zijn doordat zij goed lager kunnen zijn.

De rivier en de zee kunnen koningen van de honderd dalen zijn doordat zij goed lager kunnen zijn.

Daardoor kunnen zij koningen van de honderd dalen zijn.

Daarom moet de wijze die boven de mensen wil staan

met zijn woorden onder hen gaan staan,

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

LXVII

De hele wereld noemt mijn Weg groot en anders dan al het andere.

De hele wereld noemt mijn Weg groot en anders dan al het andere.

Juist omdat hij groot is, is hij anders dan al het andere.

Als hij net als iets anders was, zou hij al lang onbeduidend zijn.

 

Ik heb drie schatten die ik koester en bewaar:

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

LXVIII

Een goed aanvoerder is niet krijgshaftig,

Een goed aanvoerder is niet krijgshaftig,

een goed strijder wordt niet kwaad.

Een goed overwinnaar van vijanden

strijdt niet met hen.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

LXIX

De krijgskundigen zeggen:

De krijgskundigen zeggen:

ik waag het niet gastheer te zijn, maar speel liever voor gast,

ik waag het niet een duim op te rukken, maar trek me liever een voet terug.

Dat heet voorwaarts gaan zonder voorwaarts te gaan,

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

LXX

Mijn woorden zijn heel makkelijk te begrijpen en heel makkelijk uit te voeren,

Mijn woorden zijn heel makkelijk te begrijpen en heel makkelijk uit te voeren,

maar niemand in de wereld kan ze begrijpen, niemand kan ze uitvoeren.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

LXXI

Weten dat je niet weet , is het hoogste,

Weten dat je niet weet , is het hoogste,

niet weten dat je niet weet, is een ziekte.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

LXXII

Als de mensen het gezag niet vrezen,

Als de mensen het gezag niet vrezen,

dan staat het vreeswekkendste hun te wachten.

 

Beperk hen niet in hun woonplaats,

onderdruk hen niet in hun leven.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

LXXIII

Wie moedig is in het wagen wordt gedood,

Wie moedig is in het wagen wordt gedood,

wie moedig is in het niet-wagen blijft leven.

Van deze beide brengt het ene voordeel, het andere nadeel.

Wat de hemel haat, wie kent daarvan de oorzaak?

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

LXXIV

Als het volk de dood niet vreest,

Als het volk de dood niet vreest,

hoe kun je het dan bang maken met de doodstraf?

Al kon men het volk altijd de dood doen vrezen,

en al kon men weerspannigen oppakken en ter dood brengen,

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

LXXV

Als het volk honger lijdt,

Als het volk honger lijdt,

komt dat doordat zijn heersers te veel graanbelasting opeten,

daarom lijdt het honger.

Als het volk moeilijk te regeren is,

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

LXXVI

De mens is bij zijn geboorte zacht en zwak,

De mens is bij zijn geboorte zacht en zwak,

als hij dood is hard en sterk.

Gras en bomen zijn bij leven zacht en soepel,

als ze dood zijn verschrompeld en dor.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

LXXVII

De Weg van de hemel is als het spannen van een boog.

De Weg van de hemel is als het spannen van een boog.

Als het hoge omlaag gaat, komt het lage omhoog.

Waar te veel is, wordt verminderd,

waar te weinig is, wordt aangevuld.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

LXXVIII

Niets ter wereld is zo zacht en zwak als water,

Niets ter wereld is zo zacht en zwak als water,

maar niets kan zo goed het harde en sterke aanvallen.

Daarom kan niets zijn plaats innemen.

Dat het zwakke het sterke overwint,

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

LXXIX

Bij verzoening na grote vijandschap

Bij verzoening na grote vijandschap

blijft er altijd vijandschap over.

Hoe kun je dat als goed beschouwen?

Daarom houdt de wijze de linker helft van het contract,

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

LXXX

Een klein land met weinig inwoners.

Een klein land met weinig inwoners.

Laat er talrijke werktuigen zijn,

niemand zal ze gebruiken.

Het volk zal de dood zwaar opnemen en niet naar verre streken verhuizen.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen

LXXXI

Oprechte woorden zijn niet mooi,

Oprechte woorden zijn niet mooi,

mooie woorden zijn niet oprecht.

Wie goed is, redetwist niet,

wie redetwist, is niet goed.

 

Dit is een fragment… Klik hier om het boek te bestellen